Schoolbesturen Amersfoort regelen onderwijshuisvesting voortaan samen

Basisschool De Vlindervallei
Foto: Gemeente Amersfoort

Op woensdag 27 maart 2019 ondertekenen Amersfoortse schoolbesturen en de gemeente Amersfoort een bijzondere overeenkomst. De scholen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.

Zij gaan de verbouwing en vervanging van schoolgebouwen voortaan met elkaar organiseren. Op 27 maart komen de schoolbesturen en onderwijswethouder Fatma Koser Kaya bijeen om deze bijzondere samenwerking te bekrachtigen

Harko Boswijk, voorzitter van het schoolbesturenoverleg ten tijde van de overleggen met de gemeente: “Deze overeenkomst is goed nieuws voor alle leerlingen in Amersfoort. Alle scholen investeren samen met de gemeente in het onderwijs.” Wethouder Koşer Kaya: “We hebben als schoolbesturen en gemeente lange tijd samen hard gewerkt aan deze unieke werkwijze voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Geweldig dat we het resultaat ervan kunnen bekrachtigen. En ik draag in vol vertrouwen de zorg voor de schoolgebouwen over aan de scholen.”

Vierjaarlijkse investeringsplannen

De gemeente draagt hiermee de uitvoering van haar taken voor onderwijshuisvesting over aan de schoolbesturen, die samenwerken in twee coöperaties. Een voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs. Elke vier jaar leggen de coöperaties een investeringsplan voor aan de gemeente. In dit vierjarenplan worden de middelen verdeeld onder de schoolbesturen. De afspraken tussen gemeente en schoolbesturen gelden voor de komende veertig jaar.

Honderd scholen verbouwen of vervangen

De taak die in deze veertig jaar voor de 21 schoolbesturen is weggelegd, is niet gering. Alle ongeveer honderd schoolgebouwen in Amersfoort zijn in de komende veertig jaar aan vervanging of renovatie toe. De schoolbesturen zullen goed moeten samenwerken om het geld dat de gemeente beschikbaar stelt efficiënt en effectief in te zetten voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting. Met als uiteindelijke doel dat alle leerlingen in Amersfoort ook in de toekomst onderwijs volgen in een optimale leeromgeving.

De ondertekening vindt plaats op school voor praktijkonderwijs De Baander. Tijdens de bijeenkomst spreken Fatma Koşer Kaya, wethouder onderwijs, en Harko Boswijk, die namens de 21 schoolbesturen het overleg met de gemeente voerde. Leerlingen van De Baander vertellen wat zij belangrijk vinden aan de gebouwen waarin zij naar school gaan. De leerlingen verzorgen bovendien de catering en de muziek.

Wilt u bij het beklinken van deze uitzonderlijke samenwerking aanwezig zijn, meld u dan per mail aan bij Manolito Buth: [email protected] Meld nadrukkelijk als u foto’s of filmopnames wilt maken. In verband met privacywetgeving moeten de aanwezige leerlingen en hun ouders daar vooraf toestemming voor verlenen.

Locatie: PrO De Baander, Zangvogelweg 152, 3815 DR Amersfoort
Datum: 27 maart 2019
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur

Meer informatie over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting? Lees het raadsvoorstel op de website van de gemeente (punt 8, doordecentralisatie onderwijshuisvesting).

Bron: gemeente Amersfoort