20 maart stemmen voor Provinciale Staten en Waterschap

Foto: Gemeente Amersfoort

Weet u al op wie u volgende week gaat stemmen? De lijsten met de kandidaten van de deelnemende partijen van zowel de Provinciale Staten als Waterschap Vallei en Veluwe zijn inmiddels bij alle stemgerechtigden in Amersfoort thuisbezorgd.

Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen? Deze is gratis af te halen bij de receptie van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U vindt de overzichten ook via www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Kandidaten

In de provincie Utrecht doen veertien politieke partijen mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe doen tien partijen mee. Elke partij heeft een aantal kandidaten op de lijst staan. De nummer één op de lijst is de lijsttrekker. U kunt ook op een van de overige kandidaten stemmen: dat wordt het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. Uw stem gaat niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt, maar telt wel mee voor het totaal aantal stemmen op de partij.

Machtigen

Wilt u iemand machtigen uit Amersfoort en heeft u uw stempas al ontvangen, dan kunt u hem of haar machtigen tot op de dag van de verkiezingen. Vul hiervoor op de achterkant van uw stempas de naam in van degene die voor u gaat stemmen. Let op: de gemachtigde moet naast zijn eigen legitimatiebewijs ook een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

Een schriftelijke machtiging aanvragen

U kunt ook schriftelijk iemand machtigen. Bijvoorbeeld als u op de dag van de verkiezingen op vakantie bent en uw stempas niet zelf kunt overdragen. Het schriftelijke machtigingsverzoekkunt u downloaden, invullen en uiterlijk op vrijdag 15 maart indienen. In het stadhuis, Stadhuisplein 1, zijn daarvoor ook gratis formulieren beschikbaar. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Buiten Amersfoort stemmen? Vraag een kiezerspas aan

Wilt u stemmen in een stembureau buiten de gemeente Amersfoort? Dan moet u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas bij de afdeling Burgerzaken. Dat kan schriftelijk nog tot aanstaande vrijdag 15 maart en mondeling tot dinsdag 19 maart 12.00 uur. Controleert u wel vooraf of de gemeente waar u wilt stemmen binnen de provincie Utrecht en binnen de grenzen van het Waterschap Vallei en Veluwe ligt.

Bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan

U kunt online en schriftelijk een vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 15 maart. Op www.amersfoort./verkiezingen staat de werkwijze beschreven. Ook kunt u een vervangende pas aanvragen bij de receptie van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur. Neem wel uw legitimatiebewijs mee.

Meer informatie en stemadvies

Meer informatie, hulpmiddelen, het overzicht van stembureaus en uitleg over de verkiezingen vindt u op www.amersfoort.nl/verkiezingen.

Bron: gemeente Amersfoort