Nieuwe Regenboogagenda voor Amersfoort

Foto: Gemeente Amersfoort

Amersfoort is een diverse stad waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn. Met dat uitgangspunt stelde het college van burgemeester en wethouders gisteren de Regenboogagenda 2019-2022 vast. In de Regenboogagenda staan acties die inclusie en acceptatie vergroten, met in het bijzonder aandacht voor de Amersfoortse LHBTI+ gemeenschap. De agenda is samen met inwoners en organisaties opgesteld.

Wethouder Diversiteit Cees van Eijk: “De Regenboogagenda is een belangrijke stap op weg naar de stad die we willen zijn. Een stad waar je thuis bent, ongeacht je afkomst, levensovertuiging, geaardheid, beperking of andere achtergrond. Er ligt nu een agenda van en door de stad waar ik trots op ben.”

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de stad zich inspant voor de LHBTI+ gemeenschap. De Regenboogagenda die het college van B en W gisteren vaststelde en het bijbehorende actieplan voor 2019, zijn concrete resultaten van dat akkoord.

Speerpunten actieplan 2019

Het actieplan 2019 richt zich op drie speerpunten: jongeren ondersteunen, informatie over LHBTI+ beter beschikbaar maken en de meldingsbereidheid van Amersfoorters die zich niet veilig voelen in de stad vergroten. Daarnaast wordt een Regenboogplatform opgericht door organisaties die mee willen helpen de ambities van de Regenboogagenda uit te voeren.

Bij het maken van de Regenboogagenda 2019-2022 is samengewerkt met Regenboogorganisaties, politie, raadsleden, jongeren, bewoners, sportverenigingen, ambtenaren en hulpverleners.

Bron: gemeente Amersfoort