Eethuis Smulpoort tijdelijk gesloten na beschieting

Foto: Google Street View

Op 15 januari heeft de burgemeester besloten om eethuis Smulpoort aan de Kamp 23 tijdelijk te sluiten voor een periode van drie maanden van 15 januari tot en met 14 april 2019. Dit besluit is genomen in het belang van de openbare orde en veiligheid van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Kamp.

Het besluit voor een tijdelijke sluiting wordt genomen om nader politieonderzoek te doen en om buurtbewoners en ondernemers te beschermen tegen het risico dat ze lopen om zelf slachtoffer te worden. Het is namelijk goed denkbaar dat er net op het moment dat er wordt geschoten iemand langs fietst of loopt die door een kogel kan worden geraakt. Of dat een medewerker in het pand wordt geraakt door een kogel. Mocht uit politieonderzoek blijken dat het gerechtvaardigd is om een tijdelijke sluiting eerder op te heffen, dan heroverweegt de burgemeester het besluit. Op dit moment is het politieonderzoek nog in volle gang naar wat zich precies heeft afgespeeld. De politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden. De uitkomsten van het politieonderzoek zijn bepalend voor eventuele vervolgmaatregelen.

Bron: gemeente Amersfoort