Extra Besluit op dinsdag 8 januari

Foto:

De gemeenteraad van Amersfoort komt op dinsdagavond 8 januari 2019 bij elkaar voor een extra Besluit. Op grond van artikel 17 van de Gemeentewet heeft raadslid Rob Molenkamp (SP) een extra Besluit aangevraagd zodat een interpellatie kan worden geagendeerd.

Het onderwerp van de interpellatie is: ‘Aanwezigheid dassen in en om de Westelijke Ontsluiting’ en heeft betrekking op de uitvoering van motie 2018-147M.
Het extra Besluit zal om 21.45 uur starten in de raadzaal en wordt live uitgezonden via amersfoort.notubiz.nl.
De Ronde ‘Parkeernormen Sociale Huurwoningen’ wordt verplaatst naar 15 januari.

Recht

Een raadslid kan altijd verzoeken iets te agenderen voor Het Besluit en indien nodig om een extra Besluit vragen. Conform artikel 17 van de Gemeentewet is een extra Besluit aan de orde als een vijfde van de raad een dergelijk verzoek steunt. Het verzoek van raadslid Molenkamp wordt door negen raadsleden gesteund en voldoet daarmee aan de eisen van het genoemde Gemeentewetsartikel.
Het recht van interpellatie geeft elk individueel raadslid het recht om een verzoek in te dienen om het college van burgemeester en wethouders te bevragen over een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat. De raad bepaalt vervolgens in meerderheid of de interpellatie wordt toegestaan.

Agenda

Meer informatie is te vinden bij de agenda van 8 januari 2019 op amersfoort.notubiz.nl. Op dinsdagavond 29 januari vindt het reguliere Besluit plaats.

Bron: gemeente Amersfoort