Masterplan Wagenwerkplaats aangepast

Wagenwerkplaats
Foto: Gemeente Amersfoort

In 2016 is voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats een Masterplan opgesteld. In de afgelopen maanden is dit plan getoetst aan de ambities uit het coalitieakkoord.

Drie gebieden

Het Masterplan is verdeeld in drie gebieden: west, midden en oost.
Het middendeel en het westelijk deel bieden maar beperkt ruimte voor nieuwe woningen. In deel West zijn circa 275 woningen gepland. Dit is inclusief bewonersproject Soesterhof. In het midden- en westelijk deel is nog ruimte voor een uitnodigende openbare ruimte, mogelijkheden voor sport, ontmoeting en faciliteiten voor jongeren.

Oostelijk deel

Het oostelijk deel biedt door zijn ligging bij het NS station plek voor meer woningen, voorzieningen, kantoren en nieuwe mobiliteitsconcepten. Specifiek voor dit oostelijke deel wil de gemeente een nieuw plan uitwerken. De gemeente betrekt hierbij betrokkenen en belanghebbenden.

Vervolg

De gemeente gaat over het aangepaste Masterplan in gesprek met stakeholders, gebruikers en omwonenden van de Wagenwerkplaats. Het aangepaste Masterplan wordt na deze raadpleging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees meer in deĀ Raadsinformatiebrief.

Bron: gemeente Amersfoort

image
28587
In 2016 is voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats een Masterplan opgesteld. In de afgelopen
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28587/masterplan-wagenwerkplaats-aangepast/
2018-12-19T13:42:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2018/12/19152629/8050_fullimage_wagenwerkplaats1.jpg
Gemeente