Korte samenvatting collegebesluiten 4 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Voortgang doorontwikkeling wijkteams en toegang sociaal domein

Wijkteams, gemeente, Indebuurt033, Stadsring51 en specialistische aanbieders van zorg en ondersteuning versterken hun onderlinge samenwerking en professionaliteit om inwoners van Amersfoort beter en sneller te helpen. Voor inwoners is het belangrijk dat ze hun weg vinden als ze een hulpvraag hebben. Daarom werken alle betrokken partijen nauw samen. Het maakt niet uit welke ingang een inwoner kiest; je komt altijd bij de juiste ondersteuning terecht.

Gewijzigde tekst Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht

De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) organiseert de afvalverwijdering voor de 26 gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder Amersfoort. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. Er worden in de meest recente versie van de regeling nog enkele technische zaken aangepast.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied West, partiële herziening Neerzeldertseweg 4

Op de Neerzeldertseweg 4 is een pluimveebedrijf gevestigd met twee stallen voor 63.000 vleeskuikens. Met het bestemmingsplan Buitengebied west, partiële herziening Neerzeldertse-weg 4 is het mogelijk dat het bedrijf kan uitbreiden met nog een pluimveestal voor 40.000 vleeskuikens en een overdekte mestopslag. De uitbreiding is nodig om het bedrijf toekomst-bestendig te maken en financieel gezond te houden.

Achtervangverzoek Omnia Wonen

Door een borgstelling (achtervang) bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kunnen corporaties lenen tegen een lagere rente. De gemeente wil borg staan voor een lening van Omnia Wonen voor een lening van 7 miljoen euro. Omnia Wonen investeert onder andere in nieuwbouw van sociale woningen in Vathorst.

Voortgang omgekeerd inzamelen

Het afgelopen jaar zijn we gestart met de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers in Nieuwland en Hoogland. In Nieuwland is het Omgekeerd inzamelen nu ingevoerd. Hoogland volgt begin 2019. In de wijken Kattenbroek en Zielhorst zijn de voorbereidingen voor het Omgekeerd inzamelen in 2018 opgestart. Het streven is om stadsbrede plaatsing van de containers zoveel mogelijk in 2020 af te ronden. In 2019 zijn de voorbereiding voor Schothorst, Liendert en Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg en Vermeerkwartier en Leusderkwartier. De pilot voor de inzameling van grondstoffen bij
hoogbouwcomplexen in Nieuwland is dit jaar gestart. Hoogland en Kattenbroek volgen in 2019.

RIB verkenning regionale ontwikkelingsmaatschappij

‘Verduurzaming, in combinatie met de groei van onze stad, zien wij als onze grootste opgave’, aldus het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’. Om de maatschappelijke opgaven van onze stad en regio te kunnen realiseren en daarnaast de sterke positie van de regio te behouden, is het noodzakelijk om het economisch systeem in de regio te versterken. Dat doen we door de samenwerking tussen de publieke partners te intensiveren. Naast het ontwikkelen van een regionale economische agenda over Gezond Stedelijk Leven zijn de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Universiteit Utrecht een verkenning.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Bron: gemeente Amersfoort

image
28298
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28298/korte-samenvatting-collegebesluiten-4-december-2018/
2018-12-06T10:26:00+02:00
Gemeente, Nieuws