Second opinion budget voor de Westelijke ontsluiting

Impressie westelijke ontsluiting
Foto: Gemeente Amersfoort

Passen de plannen voor de Westelijke ontsluiting wel binnen het beschikbare budget? Is er voldoende geld vrij gemaakt voor onvoorziene risico’s? En is dat ook zo volgens een onafhankelijke tweede partij? Dit zijn enkele van de vragen waar de RIB 2018-106 antwoord op geeft.

RIB Budgetraming Westelijke Ontsluiting

De raad nam op 4 september 2018 de Motie 2018-079M aan. Hierin vroeg de raad de griffie om een second opinion op de financiële raming te laten uitvoeren, met in ieder geval aandacht voor: gehanteerde uitgangspunten, deugdelijkheid van de berekeningen en de volledigheid van het beeld. De uitkomst van deze second opinion moest tegelijk met de raming van het budget worden aangeboden aan de raad. De RIB Budgetraming Westelijke Ontsluiting (2018 – 106) laat zien hoe de gemeente tot een berekening van de kosten is gekomen. Dit is zoals gebruikelijk in stappen gegaan, waarbij eerst werd uitgegaan van een ‘verlanglijstje’ met alles wat binnen het project ideaal zou zijn. Daarna is gekeken wat efficiënter kon en welke luxe niet nodig was. Zo is gekomen tot een uiteindelijk ontwerp. Dit past binnen het budget. Lees de De RIB Budgetraming Westelijke ontsluiting en de bijlage.

Second opinion

Uit de second opinion blijkt dat de budgetraming voldoet aan de door de raad gestelde randvoorwaarden én dat de plannen ook volgens de onafhankelijke tweede berekening binnen het beschikbare budget vallen.

Bron: gemeente Amersfoort

image
28229
Passen de plannen voor de Westelijke ontsluiting wel binnen het beschikbare budget? Is er voldoende
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28229/second-opinion-budget-westelijke-ontsluiting/
2018-12-03T16:31:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2018/10/04185856/1265_fullimage_westelijke-ontsluiting-e1538672358706.jpg
Gemeente, Nieuws