Korte samenvatting collegebesluiten 27 november 2018

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Dienstverleningsovereenkomsten regionale samenwerking sociaal domein

Met de regiogemeenten Leusden, Woudenberg, Eemnes, Baarn, Bunschoten en Soest is de gemeente een dienstverleningsovereenkomst aangegaan tot 2019. Het gaat om werkzaamheden in het kader van de Wmo, Jeugdwet en zorgadministratie.

Dekking tijdelijke extra capaciteit nachtopvang

Voor de winterperiode heeft de gemeente de ruimte geboden voor tijdelijke extra slaapplekken in de nachtopvang in de Amergaard op het terrein Zon en Schild. De nachtopvang is bedoeld als vangnet. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen van de opvang gebruik van moeten maken en willen er voor zorgen dat ze zo snel mogelijk weer uit kunnen stromen. Zo wordt geprobeerd de druk op de dag- en nachtopvang te verminderen.

Achtervangverzoek de Alliantie

Door een borgstelling (achtervang) bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kunnen corporaties lenen tegen een lagere rente. De gemeente wil borg staan voor twee leningen van De Alliantie voor in totaal 32 miljoen euro. De leningen zijn aangetrokken voor een herfinanciering van 5 lopende leningen waarvoor de gemeente eerder in de achtervang stond.

Beantwoording raadsvragen over:

  • de subsidieregeling e-scooters

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Bron: gemeente Amersfoort

'
image
28128
Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Bekijk
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28128/korte-samenvatting-collegebesluiten-27-november-2018/
2018-11-29T12:18:00+02:00
Gemeente, Nieuws