Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Amersfoort heeft een Actieplan geluid opgesteld voor de periode 2018-2023. In dit plan staat het geluidbeleid voor deze periode voor locaties met een hoge geluidbelasting.

Het gaat over wegen waarvan de gemeente wegbeheerder is en over industrieterreinen. Het ontwerp van het plan is vastgesteld op 30 oktober 2018. U kunt hier tot en met 23 januari 2019 op reageren door een zienswijze in te dienen.

Bekijk het Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023.

Zienswijze indienen

In de periode dat het ontwerpplan ter inzage ligt, kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze geven. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort, t.a.v. mevr. C. Heezen, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Reageren per e-mail kan ook. Stuur uw zienswijze dan naar [email protected]. Wilt u uw reactie liever mondeling geven? Neem dan op dinsdag of donderdag contact op met mevr. C. Heezen via telefoonnummer 033 469 4499.

Over het Actieplan geluid

Het opstellen van een actieplan is verplicht volgens de Europese Richtlijn omgevingslawaai. In het actieplan is aangegeven op welke plekken de geluidbelasting hoger is dan de zogenoemde plandrempel. Dit is de hoogte waarboven de gemeente vindt dat maatregelen gewenst zijn. Voor woningen waarbij de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel, staat in het plan of er ruimtelijke ontwikkelingen gepland zijn die de situatie qua geluid verbeteren. Waar dit niet het geval is, is aangegeven met welke maatregelen de geluidsituatie te verbeteren is.

Eerder zijn al geluidbelastingkaarten opgesteld. Die geven aan waar welke geluidbelasting heerst door wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Ook het aantal geluidgevoelige objecten en geluidgevoelige terreinen is daarbij inzichtelijk gemaakt. En hoeveel bewoners in een bepaald gebied aan welke geluidbelasting worden blootgesteld. De kaarten zijn te vinden onder Geluidskartering 2016.

Bron: gemeente Amersfoort

image
28080
Amersfoort heeft een Actieplan geluid opgesteld voor de periode 2018-2023. In dit plan staat het
https://amersfoort.nieuws.nl/gemeente/28080/ontwerp-actieplan-geluid-2018-2023/
2018-11-28T07:00:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/16/2017/01/26223259/Amersfoort-2-e1485466394474.jpg
Gemeente, Nieuws