Burgemeester Lucas Bolsius reikt twee Lenaert Nicasiusspelden uit

Foto:

Op donderdag 5 oktober 2017 heeft burgemeester Lucas Bolsius twee Lenaert Nicasiusspelden uitgereikt aan mw. A. Aalten-de Boer en mw. G. van Elst-Berkhof.

Zij ontvingen de onderscheiding vanwege hun 50-jarig jubileum als vrijwilliger voor Woonzorgcentrum Nijenstede.

Nijenstede

Mw. A. Aalten-de Boer (1932) en mw. G. van Elst-Berkhof (1921) zetten zich ruim vijftig jaar in voor de bewoners van Nijenstede. Zij bezoeken nieuwe en zieke bewoners en houden verjaardagen bij. Met andere vrijwilligers organiseerden zij diverse activiteiten zoals markten, familieavonden en feesten. Samen startten zij een huiswinkel en zetten zich daar nog steeds voor in.

Zij zijn beiden bestuurslid bij het Ouderen Pastoraat ‘De Brug’, voorheen de Hervormde Vrouwendienst (HVD). Mw. Aalten was voorzitter en is secretaresse. Mw. Van Elst was jarenlang diaken en penningmeester van de HVD.

Mw. Aalten was vrijwilliger bij het Diaconaal Aandachtscentrum (DAC). Vanaf 1989-2015 zette zij zich in als gastvrouw en als kookster. Mw. Van Elst maakte deel uit van de jaarlijkse MIVA-reizen voor mindervaliden. Zij zette zich in voor KWF Kankerbestrijding en is tot op heden gastvrouw bij de tafelafsluiting, de kerkdienst en de soos.

Reacties