Gemeente licht werkzaamheden Neptunuesplein toe

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

De afgelopen dagen vonden er in de omgeving van het Neptunusplein werkzaamheden plaats. Op dit moment loopt er een vergunningprocedure voor de komst van een supermarkt naar het Neptunusplein. Onderdeel van de vergunning is dat er een aantal bomen wordt verplant. De gemeente geeft hiervoor opdracht als de vergunningsprocedure is afgerond en als de vergunning is verleend.

Verplanten bomen
Op dinsdag 4 april bleek dat er acht bomen zijn verplant zonder dat de gemeente daar opdracht voor heeft gegeven. Wij betreuren deze situatie. Dit is niet de manier waarop wij vinden dat er gewerkt moet worden. De gemeente zal de aannemer hierop aanspreken en zal nagaan hoe deze situatie is ontstaan en hersteld kan worden.

Vijver
Wanneer de vergunningsprocedure is afgerond en de vergunning kan worden verleend, wordt een deel van de vijver bij het Neptunusplein vergraven. Tijdens het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek is geconstateerd dat in de vijver de vis bittervoorn aanwezig is. Vanaf april is er volgens de Flora en Faunawet sprake van een kwetsbare periode voor deze vissen. Vanwege deze kwetsbare periode zijn uit voorzorg de vissen nu alvast overgezet naar het andere deel van de vijver. Om de vissen te kunnen vangen is op dinsdag 4 april een dammetje in de vijver gemaakt. Daarvoor heeft er een graafmachine bij de vijver gestaan. Het vangen en overzetten van de vissen is op 4 april uitgevoerd door gespecialiseerde ecologen. We willen benadrukken dat het vergraven van de vijver pas plaatsvindt als de vergunningsprocedure is afgerond. Wanneer de vergunning niet definitief wordt afgegeven kan het dammetje worden weggehaald en kan de oude situatie worden hersteld.

Alle direct omwonenden hebben woensdagmiddag 5 april 2017 deze brief gekregen.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties